Construct Global Vision

Create Management Knowledge

Cultivate Pillars of Society

Contribute to National Development

Chair

Yan Meng

Vice Chair

Zhongying Qi

Members

Bo Yu

Tienan Wang

Fufeng Wang

Qiang Ye

Hongwen Zhu

Zhongying Qi

Jianing Mi

Qingpu Zhang

Yan Meng

Zebin Zhao

Ping Tao

Yanmin Peng

Xiaofeng Hui

Xiaofeng JuBaidu
sogou