Construct Global Vision

Create Management Knowledge

Cultivate Pillars of Society

Contribute to National Development

Chair

Qiang Ye

Vice Chair

Yan Meng

Members

Bo Yu

Jian Wang

Xuefeng Wang

Wenguo Ai

Yezhuang Tian

Yijun Li

Jianing Mi

Zhongying Qi

Qingpu Zhang

Xiaofeng Hui

Xiaofeng JuBaidu
sogou